σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Από την καθ. κ. Χρ. Κωνσταντοπούλου ανακοινώνεται ότι 

Για όλα τα μαθήματα της οι φοιτητές που δικαιούνται προφορικών εξετάσεων, να προσέλθουν στο

γραφείο Δ14

στις

5 Σεπτεμβρίου 2017

ώρες 13.30-14.30 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2017-08-01