σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος που παρακολουθούν το μάθημα του

ΣΤ΄εξαμήνου (Οργανωμένο έγκλημα) με ΚΜ 072

καθώς επίσης και στους φοιτητές που παρακολουθούν το σεμινάριο του

Η΄ εξαμήνου (Βιολογία,τάξη και έγκλημα) με Κ.Μ 212

ότι η προγραμματισμένη διδασκαλία για τις

29/3/2012 ημέρα Πέμπτη

αναβάλλεται.


 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2012-03-28