σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Από τον καθηγ. κ. Α. Παπαρίζο ανακοινώνεται ότι τα μαθήματα

Αρχές Κοινωνιολογίας ΙΙ

και

Κοινωνιολογία της Θρησκείας ΙΙ

της

22ας Μαϊου, ημέρα Δευτέρα, και της 23ης Μαϊου, ημέρα Τρίτη,

δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω απουσίας του εκτός Αθηνών για ερευνητικούς σκοπούς. 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2017-05-19