σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Από την καθηγ. κ. Κωνσταντοπούλου ανακοινώνεται ότι στις 18 Μαίου ε.έ. θα γίνουν οι αναπληρώσεις των μαθημάτων ως ακολούθως:   

 

  • ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΖΩΗΣ, Αίθ. Β6, 10.00-12.00
  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΦΑΝΤΑΣΙΑΚΟΥ, Αίθ. Ε12, 12.00-14.00 
  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ, Αίθ. Ε12, 14.00-17.00
    • Οι βιβλιοπαρουσιάσεις  θα γίνουν 16.00-17.00 (ήτοι 15' κάθε μία)
    • Το αυτό για την επιτόπια. 

 
►Την ίδια ημέρα και οι ώρες γραφείου: 17.00 και έπειτα. 
 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2017-05-17