σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώνεται ότι τα μαθήματα του καθ. κ. Π. Τσίρη

Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα

( Δ εξαμήνου)

και

Ευρωπαική Διασταση θεμελιωδών Δικαιωμάτων

(Η εξαμήνου)

δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω κωλύματος  του διδάσκοντος.

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2017-05-08