σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

Το  μάθημα της κ.Β. Αρτινοπούλου

Επανορθωτική Δικαιοσύνη

του ΣΤ΄ εξαμήνου

δεν θα πραγματοποιηθεί αύριο

30/03/17 (12.00-15.00) στην Α1 

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2017-03-29