σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Η διδασκαλία του μαθήματος
 
Οικονομία και Κοινωνία στην Ελλάδα του 19ου αιώνα
 
της αναπλ. καθηγ. κ. Μ. Κοτέα την Παρασκευή 31/03/17 θα ξεκινήσει στις 12.30.
 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2017-03-29