σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 

O καθηγ. κ. Γ. Νικολόπυλος ανακοινώνει ότι αναβάλλεται η διδασκαλία του μαθήματος

Εισαγωγή στην Εγκληματολογία ΙΙ

(Κ.Μ. 214, ΥΠ, Δ' εξαμ.)

την

Τρίτη 4/4/2017,

λόγω συμμετοχής του διδάσκοντα σε διεθνή συνάντηση στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2017-03-28