σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Το μάθημα της επικ. καθηγ. κ. Π Γεωργοπούλου, το οποίο, ενώ αρχικά είχε καταχωρηθεί στο Πρόγραμμα του ΠΜΣ Κοινωνιολογία κάθε

Δευτέρα και Παρασκευή

και ώρα 15:00 - 18:00 στην αίθουσα Ε 14, μεταφέρθηκε μία ώρα μετά, δηλ.

16:00 - 19:00.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2017-03-15