σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Από την καθηγ. κ. Χ. Κωνσταντοπούλου σημειώνεται ότι η διδασκαλία του μαθήματος "Ανθρωπολογία" (Α-Κα) πραγματοποιείται

κάθε Τετάρτη

 και ώρα

15.00-18.00

(αντί 19.00-22.00) στην αίθουσα

Ε.14

 

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2017-03-14