σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 Τα μαθήματα του καθηγ. κ. Παναγιώτη Δουκέλλη δεν θα πραγματοποιηθούν κατά το διάστημα

14 - 22 Μαρτίου 2017,

λόγω συμμετοχής του σε ερευνητική και εκπαιδευτική δράση στην αλλοδαπή.

  • Τα μαθήματα θα αναπληρωθούν κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2017-03-13