σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ
 
Ανακοινώνεται από τη διδάσκουσα Επ. Καθηγήτρια κ. Παναγιώτα Γεωργοπούλου ότι
 
  • το μεταπτυχιακό μάθημα

Σύγχρονα Θέματα Κοινωνικής Θεωρίας

  • θα διδάσκεται

κάθε Δευτέρα, 16.00-19.00

  • και το μεταπτυχιακό μάθημα

Κοινωνική Θεωρία & Τεχνολογία,

  • θα διδάσκεται

κάθε Παρασκευή, 16.00-19.00 

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2017-03-03