σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

Λόγω αδείας της καθηγ. κ. Χ. Κωσταντοπούλου κατά την εβδομάδα της 27ης Φεβρ. ε.έ.

α) δεν θα γίνουν τα μαθήματα "162" και "171" ,

β) δεν θα ισχύσουν οι ώρες γραφείου,

  • Σημιεώνεται ότι

1. Το μάθημα της "Ανθρωπολογίας" θα πραγματοποιηθεί κανονικά, και

2. Τα μαθήματα θα αναπληρωθούν σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση.

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2017-02-23