σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

Ανακοινώνεται ότι το  μάθημα του ΣΤ΄εξαμήνου 

Σύγχρονη Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία,

(κωδικός 057) 

θα διδάσκεται στην

Αίθουσα Ε14

την καθορισμένη ημέρα και ώρα.


 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2012-03-25