σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Η έναρξη και των δύο μαθημάτων της καθηγ. κ. Α. Καλαματιανού θα γίνει την

Πέμπτη 23/02/17

σύμφωνα με το πρόγραμμα διδασκαλιών. 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2017-02-13