σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

Από τη Γραμματεία ανακοινώνεται ότι η έναρξη διδασκαλίας του μαθήματος

"Εισαγωγή στην Εγκληματολογία ΙΙ"  

(ΥΠ Δ΄ εξαμήνου)

με διδάσκοντα τον καθ. κ. Γ. Νικολόπουλο  θα γίνει την

Τρίτη 21-2-2017,

ώρες 11.00' - 14.00',

στο Αμφ.2.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2017-02-13