σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 Ανακοινώνεται ότι το μάθημα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης ΙΙ

(κωδ. 754), ΣΤ’ εξαμήνου,

θα αρχίσει την

Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017.

  • Η ώρα και η αίθουσα παραμένουν ως έχουν στο Πρόγραμμα Μαθημάτων. 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2017-02-11