σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

Οι φοιτητές του μαθήματος

"Κοινωνία και Χώρος" (κωδ. μαθήματος 030215 - εξάμηνο Γ')

καλούνται να συναντήσουν τον διδάσκοντα, καθηγητή κ. Παναγιώτη Δουκέλλη, στο γραφείο του (κτίριο ΔΕΣΚοι - Β' όροφος - γραφείο 7) την

Παρασκευή, 13.01.2017 στις 12:00

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2017-01-11