σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Από την καθηγ. κ. Α. Λυδάκη ανακοινώνεται ότι για το μάθημα 

Μέθοδοι και τεχνικές της κοινωνικής έρευνας

ΙΙ. Η ποιοτική προσέγγιση.

θα γίνει αναπλήρωση την
 
Πέμπτη, 12.1.2017,
ώρα 14.00-16.00
στην
αίθουσα Α4.
 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2017-01-10