σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος, ότι τα μαθήματα

 
Ποινική Δικαιοσύνη και Αντιμετώπιση Θυμάτων 
κωδ. 188, 
και 
 
Η Εγκληματολογική Συμβολή των Διεθνών Οργανισμών
κωδ. 765
 
δεν θα πραγματοποιηθούν στις 11 και 12 Ιανουαρίου 2017 αντίστοιχα, λόγω ασθενείας της διδάσκουσας.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2017-01-10