σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 Από τον καθηγ. κ. Αλέξ, Χρύση ανακοινώνεται ότι την

Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017,

11:00-14:00

θα γίνει αναπλήρωση διδασκαλίας του μαθήματος

MARX.ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ

στην

αίθουσα Β-6 (Νέο Κτήριο).

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2016-12-24