σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

Από τον διδάσκοντα κ. Γ. Γκολφινόπουλο ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο του μαθήματος

Θεωρία της Ελληνικής Κοινωνικής Δομής: Σύγχρονοι Διάλογοι και Μετανάστευση

θα γίνουν συναντήσεις αναπλήρωσης

την Πέμπτη 22-12-2016

και

την Πέμπτη 12-01-2017,

ώρα 17.00-20.00, στην αίθουσα Γ4.

 
 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2016-12-22