σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Από την καθηγ. κ. Α. Χάϊδου ανακοινώνεται ότι 

  • η παράδοση του μαθήματος

Ναρκωτικά: Νομοθεσία & Πολιτικές

  • θα γίνει την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2017, ώρα 9:00-12:00 στην αίθ. Γ1, αντί της Πέμπτης 22 Δεκεμβρίου 2016.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2016-12-20