σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Από τον καθ. κ. Α. Χρύση ανακοινώνεται ότι το μάθημα

Marx. Φιλοσοφία και Πολοτική

δε θα διεξαχθεί την

Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016 

 
  • Θα υπάρξει αναπλήρωση του μαθήματος, για την οποία θα αναρτηθεί εγκαίρως ηλεκτρονική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος Κοινωνιολογίας.
 
 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2016-12-06