σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Από την καθηγητή το μάθημα

Συγκριτική Εγκληματολογία

δεν θα διδαχθεί την

Παρασκευή 9/12/2016

 

λόγω έκτακτου επαγγελματικού κωλύματος του διδάσκοντα. 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2016-12-06