σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Ανακοινώθηκε από τη Γραμματεία του Τμήματος ότι το μάθημα  

Κοινωνικές Ανιστότητες Ι: Βάσεις δεδομένων, μέθοδοι και τεχνικές ανάλυσης   

το οποίο πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή 16.00- 19.00 στην Αίθουσα Ε12, θα πραγματοποιούνται επίσης αναπληρώσεις  διαλέξεων κάθε Παρασκευή

από  2/12 έως τη λήξη του εξαμήνου

ώρα 19.00-21.00

στην  ίδια Αίθουσα.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2016-12-01