σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Από την καθηγήτρια κ. Χ. Κωνσταντοπούλου ανακοινώνεται ότι τα μαθήματα 

Κοινωνιολογία της Επικοινωνίας

(Τετάρτη 7 Δεκ.)

και 

Κοινωνιολογία του ελεύθερου χρόνου

(Πέμπτη 8 Δεκ.)

δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω απουσίας για συμμετοχή σε συνέδριο του εξωτερικού

  • Σημειώνεται ότι τα μαθήματα αυτά έχουν ήδη αναπληρωθεί.
  • Σημειώνεται επίσης ότι δεν θα παραγματοποιηθούν οι ώρες γραφείου κατά τις ίδιες ημέρες.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2016-12-01