σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 

  • Ανακοινώνεται ότι ο επ. καιθ. κ. Χ. Ξανθόπουλος, σήμερα 30 Νοεμ., δεν θα πραγματροποιήσει τη διδασκαλία του λόγω ασθενείας. 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2016-11-30