σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

Ανακοινώνεται από τη Γραμματία του Τμήματος ότι

σήμερα Δευτέρα 14/11/2016

δεν θα διδαχθούν τα μαθήματα

Κοινωνική Πολιτική
του Γ΄ εξαμήνου
και
Παγκοσμιοποίηση και Κοινωνική Προστασία
του Ε΄ εξαμήνου,
λόγω κωλύματος του διδάσκοντος.
 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2016-11-14