σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

Η διδασκαλία του μαθήματος

Κοινωνική Θεωρία Ι  

κωδ 300613 του Γ΄εξαμήνου 

από τον κ. Σκομβούλη, αύριο

9 Νοεμ. ε.έ.,

θα πραγματοποιηθεί στην

αίθουσα 102 και ώρα 17.00-20.00.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2016-11-08