σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 

  • Από τον καθ. κ. Π. Δουκέλλη ανακοινώνεται ότι το μεταπτυχιακό μάθημα της 2ας Νοεμ. ε.έ, δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω συμμετοχής του σε Συνέδριο εκτός Ελλάδος.

 

  • Σε νεώτερη ανακοίνωση θα ορισθει η αναπλήρωση του μαθήματος. 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2016-10-31