σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Η διδασκαλία του μαθήματος 

Ευρωπαϊκή Ενοποίηση Θεσμοί και Εξέλιξη

Ζ εξάμ., ώρα 18.00-21.00 (αίθουσα Β2)

δεν θα πραγματοποιήσει σήμερα 26/10/16 λόγω κωλύματος του διδάσκοντα καθ. κ. Π. Τσίρη.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2016-10-26