σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Το μάθημα του καθηγ. κ. Δ. Λαμπρέλλη 

Εισαγωγή στην Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία - Θεωρία και Φιλοσοφία της Αγωγής

(Α. εξάμ., κωδ 300794)

δεν θα πραγματοποιηθεί αυτή την Τετάρτη  26/10/16 και ώρα 08.00-10.00 λόγω κωλύματος του διδάσκοντος .

  • Θα αναπληρωθεί την

Τρίτη 01/11/16 και ώρα 20.00-22.00 στο Αμφ 3.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2016-10-24