σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

Το μάθημα

"Φτώχεια και Πλούτος των Εθνών" (κωδ. 030210 - εξάμ. Ζ΄)

αναβάλλεται λόγω έκτακτης αδιαθεσίας του διδάσκοντος.

  • Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για την αναπλήρωσή του.

Ο Διδάσκων

Καθ. Ευάγγελος Πρόντζας


 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2016-10-19