σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

Η Επικ. Καθηγ. κ.Β.Βλάχου, διδάσκει το  μάθημα

Ποινική Δικαιοσύνη και Αντιμετώπιση Θυμάτων

(Κωδ. 300188)

Ε Εξαμ.

από την

Τετάρτη 19/10/16

στην

αίθουσα Α1

και

ώρα 08.00-11.00

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2016-10-17