σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος που παρακολουθούν το σεμινάριο με

Κ.Μ 110(Θέματα Οικολογικής Φιλοσοφίας)

που διδάσκεται από τον καθ. κύριο Δ. Λαμπρέλλη, επίσης και στους φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα επιλογής του Στ΄εξαμήνου με

Κ.Μ  057 (Σύγχρονη κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία)

με τον παραπάνω διδάσκοντα, ότι η προγραμματισμένη διδασκαλία για τις 1/3/2012 θα αναβληθεί λόγω ασθένειας του ανωτέρω.


 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2012-02-29