σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Από τον καθ.κ. Γ. Νικολόπουλο ανακοινωνεται ότι το μάθημα

Συγκριτική εγκληματολογία

(Κ.Μ. 706, ΥΕ Ε΄εξαμήνου)

δεν θα διδαχθεί την

Παρασκευή 14-10-2016

λόγω συμμετοχής του διδάσκοντα σε συνέδριο στο εξωτερικό.

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2016-10-11