σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος ότι η διδασκαλία του μαθήματος Κοινωνία και Φιλοσοφία των Ελλήνων έως τον 15ο αιώνα, Κ.Μ 185 του Η΄εξαμήνου θα αρχίσει από τις 6/3/2012 την ώρα και στην αίθουσα που αναγράφονται στο πρόγραμμα διδασκαλίας που έχει δημοσιευφεί.


 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2012-02-23