σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώθηκαν οι νέες ώρες διδασκαλίας του Προγράμματος Διδασκαλιών του χειμερινού εξαμήνου

 
α) της καθ. κ. Α. Χάιδου
 
Εγκληματολογική Θεωρία (615),
Τρίτη 11.00-14.00, Αίθ. A4
 
β) και της καθ. κ. Α. Λυδάκη
 
Μέθοδοι και Τεχνικές της Κοινωνικής Έρευνας ΙΙ. Η Ποιοτική Προσέγγιση (619)
Τρίτη 08.00-11.00, Αίθ. A4
 
(Το Φροντιστήριο 17.00-20.00, Α1 ως έχει)
 
 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2016-09-30