σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Το μάθημα

Μέθοδοι και τεχνικές της κοινωνικής έρευνας ΙΙ. Η ποιοτική προσέγγιση

της καθηγ. κ. Α. Λυδάκη θα αρχίσει την

Τρίτη, 11.10.2016,
στις 8.00 στην αίθουσα Α4.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2016-09-30