σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

Η έναρξη της διδασκαλίας του μαθήματος

΄Εγκληματολογικές όψεις της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης΄

(Αναπλ. Καθηγητής κ. Γ. Νικολόπουλος)

θα γίνει την

Παρασκευή 2-3-2012 και ώρα 11.00΄- 14.00΄ στην αίθουσα Ε12.

Το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές του Η’ εξαμήνου.


 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2012-02-21