σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

Σύμφωνα με την 3202/16-6-2016 έγκριση της Προέδρου του Τμήματος Κοινωνιολογίας, η εξέταση του μαθήματος

Οικονομία και Κοινωνία στην Ελλάδα του 19ου αιώνα,

(300017)

με διδάσκουσα την Επίκουρη Καθηγήτρια, κ. Μ. Κοτέα,  μεταφέρεται στις

22/6/2016,

στις

09.30

στο

γραφείο Β1 του κτιρίου ΔΕΣΚΟΙ,

για τους φοιτητές /τριες των οποίων το επώνυμο αρχίζει από

Ρ-Ω.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2016-06-17