σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι η Σύγκλητός στη Συνεδρίασή της στις 10-06-2016 αποφάσισε ομόφωνα τη

μεταφορά της εξεταστικής της 15ης Ιουνίου

για την

Τρίτη 05-07-2016,

προς διευκόλυνση των φοιτητών.

  • Οποιαδήποτε μεταφορά εξεταζόμενου μαθήματος σε προηγούμενη από την 05-07-2016 ημερομηνία, θα γίνεται μετά από απόφαση του Προέδρου του οικείου Τμήματος.
  • Κατά την 15η Ιουνίου 2016 δεν θα εξεταστεί κανένα μάθημα.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2016-06-13