σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

Σε συνέχεια της απόφασης του Πανεπιστημίου περί αναστολής των προπτυχιακών μαθημάτων αύριο, Πέμπτη 26.05.2016, το μάθημα

"Οικονομίες του Αρχαίου Κόσμου"

(κωδ. 030221 - εξάμ. Η')

δεν θα λάβει χώρα.

► Το μάθημα θα γίνει κανονικά την Πέμπτη 02.06.2016.

Ο διδάσκων

Καθηγητής Π. Δουκέλλης

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2016-05-25