σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

  • Από την Γραμματεία ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες για την εξέταση των μαθημάτων τα οποία αναβλήθηκαν  κατά την προηγούμενη εβδομάδα.

 

  • Για το Πρόγραμμα βλέπε συνημμένα έγγραφα.

 

  • Ανακοινώθηκε τέλος ότι  οι φοιτητές του Τμήματος που εξετάζονται γραπτά και προφορικά, την ίδια ημέρα με απόκλιση μιας ώρας να προσέλθουν πρώτα στις γραπτές εξετάσεις και κατόπιν στις προφορικές.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2012-02-20

Συνημμένα
Εξ_Αναβ_ΧΕ.pdf