σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Από τον καθηγ. κ. Ευάγ. Πρόντζα ανακοινώνεται ότι στο διάστημα

18-21 Απριλίου ε.έ.

δεν θα διεξαχθούν οι διδασκαλίες των μαθημάτων 

Κοινωνιολογία του Χρήματος (18 Απρ.),

Δημοσιονομική Κοινωνιολογία (21 Απρ.)

ως και η διδασκαλία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Δημογραφία και Μετανάστευση (19 Απρ.)

καθώς ο διδάσκων έχει την υποχρέωση διδασκαλίας στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ίστορική Δημογραφία΄ του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

  • Η διδασκαλία και των τριών μαθημάτων θα γίνει στο β' δεκαπενθήμερο μηνός Μαίου
  • Η διδασκαλία όμως του μαθήματος ΄Δημογραφία και Μετανάστευση΄ της 19ης Απρ. στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΄Κοινωνιολογία΄ θα πραγματοποιηθεί κατά την προβλεπόμενη ώρα 18.00-21.00 με τη χρήση τηλεδιάσκεψης,  

 

 

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2016-04-15