σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Από τον καθηγητή κ. Γ. Νικολόπουλο ανακοινώνεται ότι την

Τετάρτη 20 Απριλίου 

δεν θα διδαχθεί το μάθημα

Εισαγωγή στην Εγκληματολογία ΙΙ

(ΥΠ, 4ο εξ., Κ.Μ. 214)

λόγω συμμετοχής του διδάσκοντος στις συνελεύσεις του Τομέα Εγκληματολογίας και του Τμήματος Κοινωνιολογίας.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2016-04-15