σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

1. Οι προφορικές εξετάσεις του κ. Σακελλαρόπουλου για το μάθημα Παγκοσμιοποίηση και άνιση ανάπτυξη: Η Ευρώπη των δύο ταχυτήτων. Περιφερειακές ανισότητες, κοινωνικός αποκλεισμός μειονότητες και μετανάστες του Α εξαμήνου του ΠΜΣ Κοινωνιολογίας θα διεξαχθούν την

Τετάρτη 15/2

στην αίθουσα Α.1 1

5:00-17:00

 

2. Οι γραπτές εξετάσεις του μαθήματος του Α εξαμήνου του ΠΜΣ Κοινωνιολογίας, Κεντρικά ζητήματα στην Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία, Διδάσκοντες: Μ. Αντωνοπούλου, Γ. Σαγκριώτης θα διεξαχθούν τη

Δευτέρα 20/2

στην αίθιυσα Ε.12

18:00


Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2012-02-06