σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

Ανακοινώνεται ότι το μάθημα του καθηγητή κ. Ε. Πρόντζα

"Δημογραφία και Μετανάστευση"

του ΠΜΣ "Κοινωνιολογίας" αλλάζει ώρα διδασκαλίας

από 17:00-20:00 σε 18:00-21:00.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2016-03-04