σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ

 Ανακοινώνεται ότι η έναρξη της διδασκαλίας του μαθήματος

Επανορθωτική Δικαιοσύνη

[Κ.Μ. 300824]

θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 03/03/2016, σύμφωνα με το πρόγραμμα διδασκαλίας που έχει ανακοινωθεί.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2016-02-24